RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest WIANNA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-836, ul. WILGI 22A/3, wpisana do KRS, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000511543, NIP PL5252587668, REGON 147259646

Kontakt do administratora danych osobowych: mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych, jeśli są nieprawidłowe/niekompletne, usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienie danych. 

Kontakt do administratora danych osobowych: wiannaspzoo@gmail.com