Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Klienta jest EUROSOUL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-001, przy ALEJE JEROZOLIMSKIE, nr 89, lok. 43, wpisana do KRS, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000512137, NIP 9512380186, REGON 147267479

Kontakt do administratora danych osobowych: pankoncert@gmail.com

Mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych, jeśli są nieprawidłowe/niekompletne, usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienie danych. 

Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego przetwarzania, ulegają anonimizacji.

Okres przechowywania danych ustala się zgodnie z celem usług.

Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłki Newslettera:

Klient będący osobą fizyczną dokonującą zapisu na Newsletter wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wysyłki Newslettera. 

zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko, adres e-mail, miejscowość Klienta oraz adres IP z którego dokonano zapisu oraz potwierdzenia zapisu na Newsletter.

Podstawą prawną przetwarzania jest: Wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Klient, który złożył oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulamin portalu pankoncert.pl i na założenie konta w portalu pankoncert.pl, wyrażone poprzez zaznaczenie pola wyboru na formularzu rejestracji, a następnie kliknięcie w link aktywacji newslettera.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – celem okresowego otrzymywania informacji o ofertach i promocjach dobranych dla Klienta, zgodnie z Regulaminem sprzedaży w portalu, wyrażona poprzez zaznaczenie pola wyboru na formularzu zakupu biletu, a następnie kliknięcie w link aktywacji newslettera.

zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kliknięcie w link anulowania subskrypcji Newslettera zawartego zarówno w pierwszym e-mailu z potwierdzeniem zapisu jaki i w e-mailu każdego następnego Newslettera.

Klient ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych przez Operatora do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/