IL Divo v Praze 2022
Před akcí
  • dní
  • hodin
  • minut

IL Divo v Praze 2022

Praha
O2 universum (Praha)
10
Říjeni
2022

IL Divo v Praze!

10.10.2022, O2 universum, Praha


Il Divo představuje – "Greatest Hits Tour" doprovázený Prague Film Orchestra – speciální poctu Carlosi Martinovi


10.10.2022 20:00, O2 Universum, Praha

Vstupenky: pankoncert.eu, ticketmaster.cz

Po tragické smrti Carlose Marina z Il Divo budou zbývající členové nadnárodní skupiny – Američan David Miller, Francouz Sebastien Izambard a Švýcar Urs Buhler – pokračovat ve svém turné na poctu Marinovi. Turné, dříve "For Once in My Life Tour", bude pokračovat jako Greatest Hits Tour a zapojí se do něj speciální host, mexický americký barytonista Steven LaBrie. Turné bude naplněno hity Il Divo z jejich rozsáhlého katalogu písní s neuvěřitelnou pódiovou produkcí. Všechny vstupenky z původně plánovaných termínů budou oceněny na představeních v roce 2022.
"Carlos byl nadživotní osobností, se vzácnou kombinací neuvěřitelně krásného, ​​Bohem daného hlasu a naprosto, nesmírného talentu. Jeho vášeň, hravost a smysl pro humor byly pro tak kouzelnou osobnost a jeho smích vždy povznesl každého." Milovali ho miliony fanoušků po celém světě a my jsme měli to štěstí a čest, že jsme s ním mohli tolik let vystupovat mezi námi. Jeho hravost, přátelství a brilantní hlas nám bude hluboce chybět.
Na jeho počest založíme nadaci Carlose Marina a budeme hrát hold jeho zpěvu v našich budoucích show. Ať si ho všichni pamatují pro jeho krásnou duši, jeho úžasný talent a ať navždy odpočívá v pokoji,“ uvedli Miller, Izambard a Buhle v prohlášení.
Turné podporuje jejich 10. studiové album For Once In My Life: A Celebration Of Motown (Decca Gold), které je nyní k dispozici, stejně jako Carlos Marin Foundation.
Il Divo je komerčně nejúspěšnější klasická crossoverová skupina v mezinárodní hudební historii, kterou Il Divo stále baví od svého prvního spolčení v roce 2003. S více než 30 miliony prodaných alb, 160 zlatých a platinových alb ve 33 zemích na kontě byli Il Divo. první umělci klasického crossoveru, kteří debutovali albem na 1. místě v žebříčku Billboard's Top 200.
O IL DIVO
Il Divo, průkopníci klasického popového crossoveru, se konečně 10. října 2022 vrátí do Prahy v rámci svého turné Greatest Hits Tour "Hommage to Carlos Marin (1968-2021)". Speciálním hostem je Steven Labrier (baryton).
Před více než 18 lety stáli Carlos Marin (Španělsko), Urs Bühler (Švýcarsko), Sebastien Izambard (Francie) a David Miller (USA) se svým přelomovým debutovým albem v čele zcela nového hudebního žánru.
Od té doby se Il Divo rozrostla v přední tenorovou vokální skupinu se 160 zlatými a platinovými alby ve 33 zemích a více než 30 miliony prodaných alb.
Il Divo se svými největšími hity a nejoblíbenějšími klasikami vytvoří toto léto pro fanoušky nezapomenutelný zážitek.
Pořadatel: PanKoncert(EN)

Il Divo "Greatest Hits Tour" with Special Guest Vocalist Steven LaBrie, 10.10.2022 O2 Universu, Prague

Following the tragic passing of Il Divo's Carlos Marin, the remaining members of the multi-national group – America's David Miller, France's Sebastien Izambard and Switzerland's Urs Buhler – will proceed with their tour in tribute to Marin. The tour, previously, the "For Once in My Life Tour" will go on as a Greatest Hits Tour and include special guest, Mexican American baritone Steven LaBrie. The tour will be filled with Il Divo's hits from their vast catalog of songs with an incredible stage production. All tickets from the originally scheduled dates will be honored at the 2022 shows.

"Carlos was a larger than life personality, with a rare combination of an incredibly beautiful, God-given voice and absolutely, immense talent. His passion, playfulness and sense of humor made for such a magical persona, and his laugh would always lift anyone up. He was loved by millions of fans all over the world and we were lucky and honored to be able to perform with him in our midst for so many years. We'll deeply miss his playfulness, friendship and brilliant voice.

In his honor, we'll be setting up a Carlos Marin Foundation and will be playing tribute to his singing in our future shows. May everyone remember him for his beautiful soul, his amazing talent and may he forever rest in peace," said Miller, Izambard and Buhle in a statement.

The tour supports their 10th studio album, For Once In My Life: A Celebration Of Motown (Decca Gold), available now as well as the Carlos Marin Foundation.

Il Divo is the most commercially successful classical crossover group in international music history, which Il Divo still enjoys since they first banded together in 2003. With over 30 million albums sold, 160 gold and platinum albums in 33 countries to their credit Il Divo were the first Classical Crossover artists to have an album debut at #1 on Billboard's Top 200 chart.

ABOUT IL DIVO

Il Divo, the pioneers of classic pop crossover, will finally return to Prague on October 10, 2022 as part of their Greatest Hits Tour "Hommage to Carlos Marin (1968-2021)". Special guest is Steven Labrier (baritone).

Over 18 years ago, Carlos Marin (Spain), Urs Bühler (Switzerland), Sebastien Izambard (France) and David Miller (USA) spearheaded a whole new music genre with their groundbreaking debut album.

Since then, Il Divo has grown into a preeminent tenor powerhouse vocal group with 160 gold and platinum albums in 33 countries and over 30 million albums sold.

Featuring their greatest hits and best-loved classics, Il Divo will create an unforgettable fan experience this summer.

Organizer: PanKoncert


Kudyznudy.cz - tipy na výlet

  • nákup bez zprostředkovatelů
  • 0% provize
    a poplatky